Doradca podatkowy Warszawa blog avatar

Kiedy wprowadzony zostanie nowy certyfikat księgowy?

certyfikacja

Spis treści

Do 9 sierpnia 2014r. czynności składające się na usługowe prowadzenie ksiąg mogły wykonywać wyłącznie osoby uprawnione. Biuro rachunkowe mogły prowadzić osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne lub certyfikat księgowego Ministra Finansów, doradcy podatkowi oraz biegli rewidenci.

Obecnie do prowadzenia takiej działalności wystarczy posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Biura rachunkowego nie może prowadzić również osoba prawomocnie skazana za ściśle określony katalog przestępstw.

Negatywna ocena dokonana przez Ministerstwo Finansów

Ministerstwo finansów w 2019r. przeprowadziło badania, których celem była ocena skutków efektów wprowadzonej w 2014 deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg. W badaniu wzięło udział 6418 osób.

 Ministerstwo Finansów próbowało znaleźć odpowiedź, co najlepiej odzwierciedla kwalifikacje i poziom wiedzy księgowego. Zdecydowanie za najważniejsze uznane zostały doświadczenie zawodowe i staż pracy (43% respondentów).  Dwa kolejne kryteria wskazane zostały jako równie istotne. Było to wykształcenie – w tym kursy i szkolenia (26%) oraz posiadanie certyfikatu państwowego (25%).

Ciekawe wnioski z badania przeprowadzonego przez Ministerstwo Finansów dotyczą jakości świadczonych usług prowadzenia ksiąg. Zdaniem aż 52% respondentów poziom usług biur rachunkowych uległo obniżeniu. Tylko 17% badanych uznało, że jakość usług uległa podwyższeniu, a 15 % że pozostała ona na takim samym poziomie.

Doradca Podatkowy Warszawa certyfikat 2 1

Bardzo interesujące są także powody zmiany firmy świadczącej usługi księgowe, jakie wskazali ankietowani.  78% z nich jako powód zmiany biura rachunkowego wskazało niezadowolenie z jakości usług podczas gdy tylko dla 2% była to zbyt wysoka cena.

Jednoznacznie wypada ocena deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg, która miała miejsce w 2014r. Aż 67 % respondentów było przekonanych, że decyzja o deregulacji była niesłuszna, z tego aż 48 % uznało ją jako zdecydowanie niesłuszną.

Wzrost konkurencji i obniżka cen

Poniżej prezentujemy argumenty osób które negatywnie oceniły deregulację:

 • wzrost liczby osób niekompetentnych świadczących usługi księgowe, często bez kwalifikacji, bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia;
 • brak  nałożenia  na  osoby  świadczące  usługi  księgowe  obowiązku dokształcania;
 • brak dokumentu  poświadczającego  obecnie  umiejętności  i  rzetelność księgowego, które gwarantował certyfikat księgowy MF;
 • duża ilość błędów  popełnianych  przez  osoby  bez  certyfikatów,  których konsekwencje ponoszą przedsiębiorcy;
 • wzrost ryzyka u przedsiębiorcy w zakresie rzetelności i poprawności rozliczeń podatkowych;
 • spadek prestiżu zawodu;
 • obniżenie cen za usługi księgowe (nie tylko przez biura rachunkowe powstałe po  deregulacji,  ale również przez biura rachunkowe posiadające certyfikat księgowy);
 • obniżenie jakości świadczonych usług;
 • wzrost konkurencji na rynku usług księgowych;
 • częsta zmiana biur   rachunkowych   dokonywana przez  przedsiębiorców z powodu nieprawidłowości w rozliczeniach wykrytych przez administrację skarbową;
 • odchodzenie z biur rachunkowych dotychczasowych pracowników tych biur i pociąganiem ze sobą klientów.

Nowy system certyfikacji na horyzoncie

Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że konieczne jest wypracowanie skutecznego,  spełniającego oczekiwania rynku systemu certyfikacji, który zapewni odpowiednio wysoką jakość usług  księgowych,  a  co  za  tym  idzie  będzie  stanowił  gwarancje bezpieczeństwa dla korzystających z tych usług.

Można się więc spodziewać, że Ministerstwo Finansów przedstawi wkrótce nową koncepcję certyfikacji.

Powinien on uwzględniać fakt, że właściciele i pracownicy biur rachunkowych wykonują bardzo odpowiedzialną i ciężką pracę, która wymaga ciągłego  kształcenia  i  weryfikowania  posiadanej  wiedzy  pod kątem podążania za zmianami prawa i jego interpretacjami.

Jesteśmy zainteresowani Twoją opinią na temat konieczności ponownego wprowadzenia nadawanego przez Ministra Finansów certyfikatu księgowego nadawanego przez Ministra Finansów. Opinie prosimy przesyłać za pomocą formularza znajdującego się na stronie głównej. Zapraszamy do dyskusji.

Korespondencję dotyczącą artykułu prosimy kierować przy zastosowaniu formularza kontaktowego znajdujący się w dolnej części strony głównej.

Podziel sie tym postem z przyjaciółmi

Zapisz się do naszego newslettera:

zmiany w przepisach, orzeczenia i interpretacje ważne dla biur rachunkowych