Doradca podatkowy Warszawa blog avatar

Bądź na bieżąco – nowe przepisy, interpretacje, orzeczenia

pexels-mart-production-7718825

Spis treści

Nowe interpretacje i orzeczenia w maju

W maju 2021r. opublikowano nowe interpretacje i orzeczenia. Poniżej prezentujemy najważniejsze rozstrzygnięcia, które mogą przydać się w pracy Twojego biura.

  1. Czy w przypadku gdy dochodzi do przedawnienia zobowiązania cywilnoprawnego, po stronie podatnika powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia?
  2. Czy dochód ze sprzedaży wyrobów gotowych wytworzonych w oparciu o technologię będąca przedmiotem zgłoszenia patentowego stanowi dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej rozumieniu przepisów o IP BOX?
  3. Czy poniesione przez podatnika kary umowne za nieterminowe wykonanie usług stanowią koszt uzyskania przychodów?
  4. Czy podatnikowi przysługuje prawo do tego aby, dochody z działalności gospodarczej polegającej na tworzeniu i rozwijaniu programów komputerowych oraz sprzedaży praw do programów komputerowych podlegały opodatkowaniu 5% stawką podatkową zgodnie z przepisami o IP BOX?
  5. Czy do kosztów uzyskania przychodu w postaci odsetek otrzymanych na podstawie orzeczeń sądów, podatnik może zaliczyć wydatki poniesione na opłatę sądową od pozwu oraz na  wynagrodzenie pełnomocnika będącego adwokatem?
  6. Do odniesieniu do jakich usług Wnioskodawca zobowiązany jest do stosowania oznaczenia GTU_12?
  7. Czy import towarów z Wielkiej Brytanii dokonany po 31.12.2021 na zasadach daje podatnikowi prawo do odliczenia VAT importowego zapłaconego przez eksportera?
  8. Kiedy przekazanie pracownikowi samochodu służbowego w celu realizacji czynności służbowych uprawnia Spółkę do odliczenia 100% podatku VAT naliczonego?
  9. Czy w przypadku,  kiedy faktyczne dokonanie dostawy towaru nastąpi w innym dniu niż wskazana na wystawionej fakturze data sprzedaży ale ciągle w tym samym miesiącu co data wystawienia faktury i data sprzedaży, podatnik jest zobowiązany wystawić fakturę korygującą?

Odpowiedzi na te pytania oraz szczegółowe ich omówienie znajduje się w naszym Newsletterze.

Podziel sie tym postem z przyjaciółmi

Zapisz się do naszego newslettera:

zmiany w przepisach, orzeczenia i interpretacje ważne dla biur rachunkowych