Doradca podatkowy Warszawa blog avatar

Nowelizacja nowego JPK

pexels-negative-space-97077

Spis treści

Jednolity Plik Kontrolny – zmiana rozporządzenia

Na etapie opiniowania pozostaje projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Jest to tak zwane rozporządzenie w sprawie JPK. Wprowadzone wraz z nowym Jednolitym Plikiem Kontrolnym rozwiązania, w szczególności konieczność dokonywania oznaczeń grup towarowo usługowych tzw. GTU sprawia podmiotom gospodarczym wiele problemów. Ministerstwo Finansów postanowiło znowelizować rozporządzenie, porządkując i ujednolicając zastosowane w nim rozwiązania.

Czego można się spodziewać w nowej wersji rozporządzenia? Zmiany będą dotyczyły:

  • paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT. Zmiana  ma  m.in.  na  celu uregulowanie zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone, bez konieczności wykazywania każdego takiego paragonu w  ewidencji odrębnie,
  • faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd nad dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego  przez podatników uprawnionych do świadczenia  usług  polegających  na  przewozie  osób:  kolejami  normalnotorowymi, taborem  samochodowym,  statkami  pełnomorskimi,  środkami  transportu  żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami. Projektowana zmiana ma w założeniu doprecyzować kwestię dotyczącą zbiorczego wykazywania faktur dokumentujących te przejazdy.
  • oznaczeń w zakresie grup towarów i usług (GTU),o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia oraz procedur, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia. Zmiany mają wyeliminować wątpliwości dotyczące konieczności stosowania oznaczeń GTU w odniesieniu do poszczególnych towarów oraz niejasności w stosowaniu oznaczeń TP, MPP, RO, WEW,
  • zmniejszenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy. Zmiana ma celu  wyeliminowanie ewentualnych wątpliwości dotyczących wykazywania w ewidencji zakupu korekt  in-minus i przewiduje, że  zmniejszenie podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy, mogło być wykazane w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego z oznaczeniem WEW

Przed wejściem w życie nowelizacja musi jeszcze przejść kolejne etapy procesu legislacyjnego – komisję prawniczą oraz podpis ministra.

O ostatecznym brzmieniu znowelizowanego rozporządzenia oraz terminie jego wejścia w życie będziemy informowali na bieżąco.

Korespondencję dotyczącą artykułu prosimy kierować przy zastosowaniu formularza kontaktowego znajdujący się w dolnej części strony głównej.

Podziel sie tym postem z przyjaciółmi

Zapisz się do naszego newslettera:

zmiany w przepisach, orzeczenia i interpretacje ważne dla biur rachunkowych