Doradca podatkowy Warszawa blog avatar

Biura rachunkowe mają 3 miesiące na przygotowanie się do nowych wymogów

pexels-anete-lusina-4792285

Spis treści

30 kwietnia w Dzienniku Ustaw opublikowana została  ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Zmiana ustawy AML ma bardzo duże znaczenie dla biur rachunkowych. Można się spodziewać, że wprowadzeniu nowych przepisów będą towarzyszyć zdecydowanie bardziej intensywne działania w celu ich wyegzekwowania.

Każde biuro rachunkowe stanie się instytucją obowiązaną

Nowelizacja, w nowo dodanym art. 2 ust. 1 pkt 15a wymienia biura rachunkowe co oznacza, że zostaną one dołączone do kategorii instytucji obowiązanych. W opublikowanej w ostatnim dniu kwietnia ustawie do tej kategorii zaliczeni zostali przedsiębiorcy, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędący innymi instytucjami obowiązanymi. Tak sformułowany zakres działalności, nakładający wiele dodatkowych obowiązków oznacza, że każde biuro rachunkowe będzie musiało wprowadzić procedury przeciwdziałające praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Wszystko zmieni się 30 lipca

Nowe obowiązki dla biur rachunkowych wchodzą w życie po upływie 3miesięcy od dnia ogłoszenia. Od tego dnia biura rachunkowe staną się instytucjami obowiązanymi i będą zobowiązane do przestrzegania szeregu nowych obowiązków. Wobec swoich klientów będą musiały stosować środki bezpieczeństwa finansowego oraz prowadzić dodatkową dokumentację w tym zakresie. W kolejnym artykule opiszemy szczegółowo na czym polega stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego przez instytucje obowiązane i jaką dokumentację należy prowadzić.

Doradca Podatkowy Warszawa pexels kindel media 7714789 1

Kary administracyjne a nawet… kara pozbawienia wolności

 Zaniechania w obszarze obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu mogą skutkować bardzo poważniejszymi konsekwencjami. Podstawową sankcją przewidzianą w ustawie jest kara administracyjna. Karę taką może stanowić:

  • publikacja   informacji   o instytucji  obowiązanej  oraz  zakresie  naruszenia przepisów ustawy przez tę instytucję w Biuletynie Informacji  Publicznej  na stronie  podmiotowej  urzędu  obsługującego  ministra  właściwego  do  spraw finansów publicznych;
  • nakaz  zaprzestania  podejmowania  przez  instytucję  obowiązaną  określonych czynności;
  • cofnięcie  koncesji  lub  zezwolenia  albo  wykreślenie z rejestru  działalności regulowanej;
  • zakaz  pełnienia  obowiązków  na  stanowisku  kierowniczym  przez  osobę odpowiedzialną za naruszenie przez instytucję obowiązaną przepisów ustawy, przez okres nie dłuższy niż rok;
  • kara pieniężna.

Górną granicą wysokości kary pieniężnej jest 1 mln zł.

W niektórych przypadkach możliwe jest także narażenie się na odpowiedzialność karną. Przewidziana kara pozbawienia wolności wynosi od 3 miesięcy do 5 lat.

Jeżeli chcesz przygotować swoje biuro rachunkowe do nowych wymagań, pobierz na stronie głównej www.biuropodatki.pl bezpłatny poradnik: „Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) dla biur rachunkowych z wzorami dokumentów.”

Podziel sie tym postem z przyjaciółmi

Zapisz się do naszego newslettera:

zmiany w przepisach, orzeczenia i interpretacje ważne dla biur rachunkowych