Doradca podatkowy Warszawa blog avatar

Procedura Anonimowego Dokonywania Zgłoszeń dla Biur Rachunkowych

Obrazek edyt2

Spis treści

Do kategorii instytucji obowiązanych, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu  (ustawy AML) od 31 lipca włączone zostały  Biura Rachunkowe. Przygotowaliśmy specjalny Poradnik i Wewnętrzną Procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z załącznikami. Procedurę przekazaliśmy nieodpłatnie Biurom Rachunkowym. Ogromne zainteresowanie, bardzo duża ilość pobrań oraz pozytywne komentarze, które otrzymaliśmy są dla nas bardzo cenne. Cieszymy się że mogliśmy chociaż w taki sposób pomóc w Waszej ciężkiej, odpowiedzialnej i często niewystarczająco docenianej pracy. 

Biura Rachunkowe muszą wprowadzić kolejną procedurę – udostępniamy ją dla Was bezpłatnie

Niestety okazuje się, że to jeszcze nie koniec. Zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów o wyjaśnienie czy dodatkową Procedurę Anonimowego Dokonywania Zgłoszeń o  której mowa w art. 53 ustawy AML muszą stosować wszystkie Biura Rachunkowe. Naszym zdaniem nie każde Biuro Rachunkowe powinno być zobowiązane do wprowadzenia takiej procedury. Innego zdania jest jednak Ministerstwo Finansów. Poniżej cytujemy fragment otrzymanej odpowiedzi:

„Podobnie nie ma podstaw prawnych aby zawęzić stosowanie przepisu, o którym mowa w art. 53 ustawy. Wprawdzie sama nazwa – procedura anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej, rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wskazuje, że w przypadku mniej niż 3 takich pracowników (osób) nie będzie anonimowości. Jednak należy zauważyć, że procedura anonimowego zgłaszania naruszeń zawiera m.in. takie rozwiązania jak:
· sposób ochrony pracownika lub innej osoby wykonującej czynności na rzecz instytucji
obowiązanej dokonujących zgłoszenia, zapewniający co najmniej ochronę przed
działaniami o charakterze represyjnym lub wpływającymi na pogorszenie ich sytuacji
prawnej lub faktycznej, lub polegającymi na kierowaniu gróźb;
· sposób ochrony danych osobowych pracownika lub innej osoby wykonującej czynności
na rzecz instytucji obowiązanej dokonujących zgłoszenia oraz osoby, której zarzuca się
dokonanie naruszenia, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
· zasady zachowania poufności w przypadku ujawnienia tożsamości osób dokonujących
zgłoszenia, lub gdy ich tożsamość jest możliwa do ustalenia;
· rodzaj i charakter działań następczych podejmowanych po odebraniu zgłoszenia.
Z tych względów wdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wydaje się uzasadnione mimo braku anonimowości zgłoszeń wynikających z liczby zatrudnionych pracowników lub osób wykonujących czynności dla instytucji obowiązanej.”

Z otrzymanej z Ministerstwa Finansów odpowiedzi jasno wynika więc kolejny obowiązek, który dotyczy wszystkich Biur Rachunkowych.

W rezultacie postanowiliśmy przygotować dla Was kolejną procedurę, którą powinniście wprowadzić w swoim Biurze Rachunkowym. Jest to Procedura Anonimowego Dokonywania Zgłoszeń dla Biur Rachunkowych. Także tym razem przekazujemy ją dla Was bezpłatnie. Brak procedury grozi wysokimi karami administracyjnymi, dlatego zalecamy jak najszybsze jej pobranie i wdrożenie w Waszym Biurze Rachunkowym. Inne instytucje obowiązane zostały już kilkukrotnie ukarane za niedopełnienie obowiązków, w tym właśnie „brak wdrożenia wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 53 ustawy”. Najwyższa nałożona na instytucję obowiązaną kara administracyjna za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy AML, w tym właśnie również brak Procedury Anonimowego Dokonywania Zgłoszeń wyniosła jak dotąd aż 500.000 zł!

Zapraszamy do pobrania bezpłatnej Procedury Anonimowego Dokonywania Zgłoszeń na naszej stronie www.biuropodatki.pl

Podziel sie tym postem z przyjaciółmi

Zapisz się do naszego newslettera:

zmiany w przepisach, orzeczenia i interpretacje ważne dla biur rachunkowych