Doradca podatkowy Warszawa blog avatar

Do 1 000 000 zł kary dla spółek, które nie dokonały w terminie wpisu do CRBR

pexels-monstera-5273662

Spis treści

Ponad pół roku temu (13 lipca 2020 r.), upłynął termin w którym większość spółek – w tym  spółki z o.o. – zobowiązana była dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).  Jeżeli spółka tego do tej pory tego nie zrobiła, musi liczyć się z karą sięgającą nawet 1 000 000 zł. Co więcej, na nałożenie tej kary organy mają 5 lat od upływu terminu wpisu. Jak wynika z oficjalnych informacji Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w przypadku niedopełnienia obowiązku nawet „czynny żal” nie uchroni przed karą. Kilkadziesiąt tysięcy podmiotów nadal nie wypełniło ciążącego na nich obowiązku. Poinformuj o tym swoich klientów, zanim zrobi to Generalny Inspektor Informacji Finansowej nakładając na nich karę.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – od kiedy obowiązuje.

Jak wskazano w ustawie o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu CRBR jest „systemem teleinformatycznym służącym przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych”. Beneficjent rzeczywisty to osoba, która poprzez swoje relacje ze spółką sprawuje nad nią kontrolę w sposób pośredni lub bezpośredni.

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nałożyła na spółki zarejestrowane po 13 października 2019 r. obowiązek dokonania zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych w terminie do 7 dni od dnia wpisu do KRS. Natomiast w przypadku spółek wpisanych do KRS przed 13 października 2019 r. w ustawie wyznaczono termin przypadający na 13 kwietnia 2020 r. Termin ten ostatecznie został przesunięty o trzy miesiące to jest do 13 lipca 2020 r.

Komunikat nr 4 – zawsze odpowiada spółka.

Nie ma wątpliwości, iż zgłaszanie informacji w zakresie beneficjentów rzeczywistych może rodzić znaczne problemy. Problemy te mogą wynikać w szczególności ze skomplikowanej struktury powiązań osobowych spółki, a także z uwagi na fakt, iż jest to obowiązek stosunkowo nowy, gdzie nie została jeszcze wypracowana praktyka działania.

Doradca Podatkowy Warszawa pexels kat jayne 551586

Fakt występowania problemów w zakresie prawidłowego ustalania beneficjentów rzeczywistych zdaje się  potwierdzać oficjalne stanowisko Ministerstwa Finansów. Z treści Komunikatu nr 4 Ministerstwa Finansów dotyczącego CRBR wynika, że niektóre spółki mają problemy z realizacja obowiązku zgłaszania właściwych danych do CRBR szukając pomocy właśnie w Ministerstwie Finansów. Jednakże w tym zakresie obowiązek zgłoszenia prawidłowych danych spoczywa na podmiotach zobowiązanych do składania właściwych informacji do CRBR. Zgodnie z treścią Komunikatu: „(…) analiza i ocena stanu faktycznego i prawnego prowadząca do ustalenia, kto jest beneficjentem rzeczywistym spółki, tj. osobą fizyczną (osobami fizycznymi) spełniającą przesłanki określone w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu należy wyłącznie do spółki zobowiązanej do zgłoszenia tej informacji do CRBR.

Korespondencję dotyczącą artykułu prosimy kierować przy zastosowaniu formularza kontaktowego znajdujący się w dolnej części strony głównej.

Podziel sie tym postem z przyjaciółmi

Zapisz się do naszego newslettera:

zmiany w przepisach, orzeczenia i interpretacje ważne dla biur rachunkowych