Doradca podatkowy Warszawa blog avatar

Czy klienci Twojego biura rachunkowego są bezpieczni?

kara za brak wpisu do crbr 001

Spis treści

Ciągle kilkadziesiąt tysięcy spółek nie dokonało wymaganego prawem wpisu do CRBR. Nadchodzi zmiana ustawy AML, która może dotkliwie przypomnieć tym podatnikom o ciążącym na nich obowiązku. Już teraz warto sprawdzić czy wśród klientów Twojego biura rachunkowego  nie ma tych, którym grodzi nawet do 1 mln zł kary. Przygotowujemy szczegółową informację, z której dowiesz się dlaczego dotychczas nakładanie tych kar było praktycznie niemożliwe. Wraz z nowelizacją ustawy o praniu pieniędzy można się jednak spodziewać zintensyfikowanych działań w tym zakresie. W kolejnym wpisie podamy sposób który pozwoli zminimalizować ryzyko nałożenia wysokiej kary. Prawdopodobnie nikt inny nie wskazał do tej pory jak można tego dokonać. Z naszego kolejnego wpisu dowiesz się jak możesz pomóc swoim klientom uniknąć zagrożenia bardzo dotkliwymi karami.

Spółki jawne, komandytowe, z o.o.

Od 2019 roku działa Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), który nałożył na spółki nowy obowiązek sprawozdawczy. W myśl ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do utworzonego w tym celu rejestru powinny dokonać:

  • spółki jawne,
  • spółki komandytowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • niektóre spółki akcyjne.

 Jeżeli spółka tego nie zrobi musi liczyć się z karą sięgającą nawet 1 000 000 zł. Ponad 300 tyś spółek  wywiązało się z obowiązku wpisu do rejestru. Jednak kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorców nie dokonało jeszcze takiego wpisu. Pojawia się wtedy widmo ogromnej kary. Powstanie CRBR jest konsekwencją implementacji przepisów tzw. IV dyrektywy AML  Parlamentu Europejskiego, a do polskiego systemu prawnego CRBR wprowadzono na mocy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Doradca Podatkowy Warszawa kara za brak wpisu do crbr 004

Te regulacje nałożyły na spółki rejestrowane po 13 października 2019 r. obowiązek dokonania zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych w terminie do 7 dni od dnia wpisu do KRS. Natomiast w przypadku pozostałych spółek termin przypadający na 13 kwietnia 2020 r. Termin ten ostatecznie został przesunięty o trzy miesiące to jest do 13 lipca 2020 r. co część podmiotów mogło uchronić przed niebagatelną karą.

Bardzo wysoka kara za niedokonanie zgłoszenia w terminie.

Jeżeli pomimo upływu terminu spółka nie dokonała stosownego zgłoszenia w rejestrze warto zastanowić się nad konsekwencjami takiego zaniechania. Te niestety nie należą do łagodnych. W myśl przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na spółkę, która nie dokonała zgłoszenia można nałożyć karę pieniężną do 1 mln zł. Taka kara przemawia do wyobraźni. Oczywiście, ostateczna wysokość kary z pewnością zależeć będzie od wielu czynników, w tym od czasu trwania naruszenia przepisów. Jednak samo zagrożenie karą, która w najgorszym przypadku mogłaby wynieść 1 mln zł, powinno skłonić zarząd spółki do szybkiego działania. Dla spółek wpisanych do KRS przed 13 października 2019 r, brak dokonania wpisu oznaczałoby przekroczenie terminu o ponad pół roku!

Doradca Podatkowy Warszawa kara za brak wpisu do crbr 002

Jak uniknąć kary – czynny żal nie działa.

„Czynny żal” jest instytucją wynikającą z prawa podatkowego. Zgodnie z art. 16 Kodeksu karnego skarbowego – „nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu” i nie może mieć zastosowania do przepisów ww. ustawy. Skorzystanie z tego rozwiązania pozwala uniknąć często dotkliwych konsekwencji wynikających popełnienia czynu zabronionego w formie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Podstawową zasadą umożliwiającą zastosowanie tej instytucji jest złożenie przez sprawcę zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego przy jednoczesnym wyrażeniu skruchy. Wydawałoby się, że  można skorzystać z tej instytucji w przypadku niedopełnienia obowiązków związanych z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych.

Tak jednak nie jest.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej w swoim komunikacie nr 9, z dnia 07 lutego 2020 r. uznał, że czynny żal nie może mieć zastosowania, w przypadku kary za brak wpisu do CRBR.

W związku z tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej uznał składanie wniosków i próśb w powyższym zakresie jest bezprzedmiotowe. Jest jednak sposób pozwalający zminimalizować ryzyko nałożenia dużych kar na klientów Twojego biura. O szczegółach dowiesz się z naszego kolejnego artykułu. Zapraszamy do lektury!

Korespondencję dotyczącą artykułu prosimy kierować przy zastosowaniu formularza kontaktowego znajdujący się w dolnej części strony głównej.

Podziel sie tym postem z przyjaciółmi

Zapisz się do naszego newslettera:

zmiany w przepisach, orzeczenia i interpretacje ważne dla biur rachunkowych