Doradca podatkowy Warszawa blog avatar

Ujawniamy sposób jak można uniknąć kary za brak wpisu do CRBR!

Jak uniknąć kary za brak wpisu do CRBR 001

Spis treści

Specjalnie dla naszych czytelników ujawniamy, w jaki sposób wykorzystując niedopatrzenie Ministerstwa Finansów można zgodnie z prawem zminimalizować ryzyko nałożenia na niektórych podatników bardzo wysokich kar. Zostało niewiele czasu, dlatego warto się pospieszyć i zweryfikować czy wszyscy spółki będące klientami Twojego biura rachunkowego unikną grożącego niebezpieczeństwa.

Do tej pory nie nakładano kar za brak wpisu do Rejestru

Ponad pół roku temu (13 lipca 2020 r.), upłynął termin w którym większość spółek zobowiązana była dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Rejestr udostępniono w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/.

Jednak pomimo upływu ponad pół roku, kilkadziesiąt tysięcy podmiotów (spółek jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z o.o. oraz niektórych akcyjnych) nadal nie dokonało obowiązkowego wpisu do CRBR, a Ministerstwo Finansów nie prowadziło postępowań i nie nakładało ustawowo przewidzianych kar. Skąd wzięło się takie łagodne podejście, niespotykane w innych przypadkach? Nasuwa się oczywista odpowiedź, że to COVID uchronił ogromną liczbę przedsiębiorców przed karami za brak wpisu do CRBR. Jednak takie uzasadnienie niespodziewanej łagodności Ministerstwa Finansów nie jest prawdziwe.

Doradca Podatkowy Warszawa Jak uniknąć kary za brak wpisu do CRBR 002

Brak organu mogącego nałożyć karę

W ustawie o praniu pieniędzy surowa kara (do 1 mln zł) za brak wpisu do CRBR została wprowadzona już pod koniec 2019r. jednak pomimo to,  do tej pory nie został wskazany organ który mógłby taką karę nałożyć. Przepis jest więc w zasadzie martwy. To  tłumaczy dlaczego tysiące podmiotów nie zostało dotychczas ukaranych. Taki stan nie może jednak trwać w nieskończoność. Wraz z nadchodzącą nowelizacją ustawy o praniu pieniędzy sytuacja zmieni się diametralnie i to na pewno nie na korzyść podmiotów objętych obowiązkiem dokonania wpisu.

Zostało niewiele czasu na podjęcie działania

30 marca sejm przyjął ustawę nowelizującą przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.  Do wejścia w życie został jedynie podpis Prezydenta oraz opublikowanie ustawy w dzienniku ustaw. Czasu na dokonanie zaległego wpisu do Rejestru nie zostało więc już zbyt wiele. Samo dokonanie wpisu zajmuje niewiele czasu. Jeżeli jednak wpis nie zostanie dokonany do dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy, najprawdopodobniej nie uda się już uniknąć kary. Tym bardziej, że na przeprowadzenie postępowania i nałożenie sankcji organy będą miały aż 5 lat. Warto się więc pospieszyć i wpisać się do CRBR jeszcze przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów.

Doradca Podatkowy Warszawa Jak uniknąć kary za brak wpisu do CRBR 003

Nowe przepisy pozwolą nakładać kary organom KAS

W projekcie nowelizacji znalazł się przepis, który umożliwia Ministrowi Finansów cedowanie na rzecz organów KAS zadań w sprawach RCBR. KAS dysonuje ogromną armią urzędników i funkcjonariuszy, można się więc spodziewać, że skala prowadzonych postępowań i nakładanych kar będzie bardzo duża. A uniknięcie kary będzie tym bardziej mało prawdopodobne. Masowe nakładanie kar przez KAS wydaje się o tyle prawdopodobne, że jest to działanie bardzo proste i w zasadzie skazane na „sukces” administracji skarbowej.

Już nie tylko brak wpisu będzie podlegał karze

To nie koniec złych wiadomości dla podmiotów zobowiązanych dokonać wpisu do CRBR. Nawet jeżeli wpis do Rejestru zostanie dokonany przed wejściem w życie nowych przepisów, spółki nie będą miały podstaw, żeby czuć się tak bezpiecznie jak dotychczas. Obecnie obowiązująca ustawa przewiduje karę do 1 mln zł wyłącznie za brak zgłoszenia informacji do Rejestru. Nowe przepisy rozszerzają możliwość zastosowania sankcji również na brak aktualizacji informacji objętych zgłoszeniem. Karę do 1 mln zapłaci również podmiot, który do CRBR poda informacje niezgodne ze stanem rzeczywistym. Ze względu na to, że kara ma charakter administracyjny do nałożenia kary wystarczy, że organ stwierdzi wprowadzenie do Rejestru informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym.

Najważniejsze jest prawidłowe ustalenie beneficjentów rzeczywistych

Najważniejszą informacją zgłaszaną do CRBR są prawidłowo zidentyfikowani beneficjenci rzeczywiści. W niektórych przypadkach może to jednak rodzić znaczne problemy. Problemy mogą wynikać w szczególności ze skomplikowanej struktury powiązań osobowych spółki, a także z uwagi na fakt, iż jest to obowiązek stosunkowo nowy, gdzie nie została jeszcze wypracowana praktyka działania. Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Ministra Finansów obowiązek zgłoszenia prawidłowych danych spoczywa na podmiotach zobowiązanych do składania właściwych informacji do CRBR – analiza i ocena stanu faktycznego i prawnego prowadząca do ustalenia, kto jest beneficjentem rzeczywistym spółki, należy wyłącznie do spółki zobowiązanej dokonać zgłoszenia tej informacji do CRBR. Jednak zarówno brak wpisu czy aktualizacji w Rejestrze, jak i przekazanie informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym jest zagrożone wysoką karą do 1 mln zł.

Korespondencję dotyczącą artykułu prosimy kierować przy zastosowaniu formularza kontaktowego znajdujący się w dolnej części strony głównej.

Podziel sie tym postem z przyjaciółmi

Zapisz się do naszego newslettera:

zmiany w przepisach, orzeczenia i interpretacje ważne dla biur rachunkowych